Veelgestelde VragenVeelgestelde vragenWaar komt de naam Het 8ste Werk vandaan?

Onze inspiratie voor de naam komt vanuit ‘De 7 werken der barmhartigheid’. Daaraan heeft de huidige Paus Het 8ste Werk (The Commons) toegevoegd. Dat gaat om zorg voor de aarde, mens natuur en hoe we alles wat we hebben eerlijk verdelen. Daarnaast wonen we ook op huisnummer 8.

Hoe gaat het nu verder met eeTze?

Vijf jaar geleden startten wij eeTze. Een succesvol vrijwilligersproject dat draait om verbinding tussen mensen en aandacht voor elkaar. In de afgelopen jaren hebben wij vaak gezien hoe mensen plotseling in de problemen kunnen raken en hoe moeilijk het kan zijn om weer uit die situatie te komen. Daaruit is Het 8ste Werk ontstaan, maar eeTze blijft voor nu op de huidige locatie.

Waar moet ik aan voldoen om in aanmerking te komen voor een appartement?

Om in aanmerking te komen zijn er vier voorwaarden:

  • je bent (of raakt) dakloos door een crisissituatie;
  • je kunt binnen anderhalf jaar doorstromen naar een eigen woning;
  • je wilt als ‘noaber’ meedoen en met anderen samenwonen;
  • je hebt geen verslaving of zedenverleden.

Wat houdt dit ‘noaberschap’ in?

Noaberschap betekent dat je gewoon naast elkaar leeft en oog hebt voor de ander. Dat kan zowel door elkaar te helpen en te steunen als door het respecteren van de ruimte die de ander nodig heeft.

Waarom kan ik maximaal anderhalf jaar bij jullie wonen?

Dat is gebaseerd op praktijkervaring. Deze tijd hebben mensen nodig om emotioneel, relationeel en financieel zaken op orde te krijgen zodat je weer zelfstandig verder kunt. Daarnaast is er de huurwetgeving die bepaalt dat je een woning maximaal 2 jaar kan verhuren en opzeggen zonder huurbescherming. Daarom moet je binnen deze termijn het appartement verlaten en maak je ook weer ruimte vrij voor een nieuwe bewoner.

Moeten de bewoners ook huur betalen?

Jazeker. De huurders betalen een marktconforme huur die onder de huursubsidiegrens blijft. Waar nodig kunnen zij huursubsidie aanvragen. De appartementen staan namelijk als zelfstandige woning geregistreerd in het bestemmingsplan. Huurders hebben dus een eigen postadres. We volgen hierbij het puntensysteem van de overheid

Leveren jullie ook geïndiceerde (betaalde) zorg?

Het 8ste Werk is geen zorgboerderij, daarom leveren wij geen geïndiceerde zorg. Huurders wonen hier zelfstandig. Wij gaan ervan uit dat het omzien naar elkaar in noaberschap preventief werkt waardoor we betaalde zorg minimaliseren.

Wie wordt de eigenaar van het gebouw?

Er is een stichting opgericht die eigenaar wordt van de appartementen. Het bestuur bestaat uit drie leden. Deze stichting is geregistreerd bij de notaris en de Kamer van Koophandel.

Als jullie winst maken, hoe gaan jullie die dan gebruiken?

In de statuten staat dat er geen winstoogmerk is. Zodra de leningen terugbetaald zijn en de hypotheek is afgelost, zullen de inkomsten ingezet worden voor de doelstelling van Het 8ste Werk, bijvoorbeeld door de huren te verlagen of door meer activiteiten aan te bieden.

Waar leven jullie zelf van?

De initiatiefnemers gaan leven van één betaald salaris. De andere tijd wordt vrijgemaakt om Het 8ste Werk te ondersteunen.

Crowdfunding; lening of donatie?

Onze crowdfunding is een lening. Het bedrag dat u aan ons leent wordt over een periode van tien jaar terugbetaald. Voor meer informatie zie: https://crowdaboutnow.nl/campagnes/het8stewerk

%d bloggers liken dit: