Stichting Het 8ste Werk

Stichting Het 8 ste Werk

Als bestuur en initiatiefnemers willen we door onze juridische keuzen, helder maken dat we Het 8ste
Werk nadrukkelijk ten goede willen laten komen aan diegenen die we willen dienen met Het 8ste
Werk.
Ook willen we gevers van subsidies, donaties of andere bijdragen helder aangeven dat we de ter
beschikking gestelde middelen volledig ten goede laten komen van de doelstelling en niet vermengd
worden met privébelangen. We hebben daarvoor in 2019 een stichting opgericht.
De organieke inrichting van de stichting komt in hoofdlijnen neer op een bestuur van minimaal 3 en
maximaal 5 personen waarbij 1 van de bestuursleden een van initiatiefnemers is om vanuit het
idee/de visie mee te besturen. Het bestuur wordt ondersteund door diverse deskundigen op het
gebied van wonen, besturen, ontwikkelen van innovatieve ideeën, groen en financieel. Deze mensen
zullen deels onderdeel worden van een Raad van Advies waar het bestuur een beroep op kan doen.

Organisatie

Om dit in goede banen te leiden hebben we de volgende structuur ontwikkeld:
a. Stichting Bestuur: drie bestuursleden en maximaal 5 leden;
b. Raad van advies: Met 4 à 5 leden; met een diversiteit aan achtergrond en betrokkenheid;
c. De initiatiefnemers: Zij zullen full time werken (met basisinkomen) voor het 8ste werk;
d. Bewonersraad: (te vormen in 2022) Komt maandelijks samen om voortgang, planning,
ideeën, wensen te bespreken en legt waar nodig adviezen voor aan het bestuur of neemt besluiten
waar het gaat om onderlinge afspraken;
e. Mee-doeners: Een team van mee-doeners wordt ingezet en begeleid voor zowel structurele
activiteiten alsook incidentele.

Ontwikkelingen

In de afgelopen 2 jaren kwamen we echter een aantal zaken tegen waar we antwoorden op moeten
formuleren. Als bestuur en initiatiefnemers hebben we samen met Studio Vers Bestuur en een
ervaren bestuurder vastgesteld dat we antwoord moeten geven op de volgende ontwikkelingen:
a. Extern krijgen we steeds de vraag of het bestuur onafhankelijk gemaakt kan worden , dus
zonder een initiatiefnemer als bestuurslid;
b. Hoe krijgen we bij dit werkmodel de inbreng en visie-uitwerking van de initiatiefnemers
ondergebracht en geborgd maar tegelijkertijd ontwikkelen van een onafhankelijk bestuur;
c. Is het huidige bestuursmodel wel het antwoord op bovenstaande vragen of vraagt dit om een
ander model?
d. Hoeveel afstand of juist ‘poten in de klei’ moet een toekomstige bestuursvorm kennen?
e. Hoe krijgen we in het model een breder eigenaarschap van bewoners van Kampen en de
bezoekers van het erf.
f. Hoe inspireren we elkaar en zijn we een lerende organisatie.
Op dit moment streven we naar een nieuw bestuursmodel waar voorgaande ontwikkelingen een plek
krijgen, samengevat: Een onafhankelijk bestuur, gedragen door de bevolking van Kampen en de
directe bezoekers/deelnemers met een visionaire beheerdersrol voor de initiatiefnemers waarbij de
oorspronkelijke visie en uitwerking geborgd is.

De bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen en kan uitbreiden tot maximaal 5 personen. Op
dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Dick Pieter Poppe (1977): Voorzitter, Bewogen advocaat zonder oordeel. Hart voor mensen en
sociaal betrokken. Bewogen advocaat zonder oordeel. Hart voor mensen en sociaal betrokken.

Gea Overweg (1965): Secretaris, Mede-initiatiefnemer met veel ervaring in noaberhulp en
management bij diverse zorginstellingen. Wil zich inzetten voor een eerlijke verdeling van middelen
in de samenleving.

Patricia Klaus (1982): Penningmeester, “Ik ben een maatschappelijk betrokken, creatieve
duizendpoot. Waar ik kan bestrijd ik onrecht en doe ik wat ik kan om mensen, die het hard nodig
hebben, te helpen.”

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

De stichting zal volgens statuten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar haar financiële
verantwoording publiceren.
Stichting Het 8 ste Werk kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen beloning,
behalve onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De stichting heeft op dit moment geen
medewerkers in dienst.

Jaarrekeningen:

Post- of bezoekadres van de stichting

Stichting Het 8 ste Werk
Zwartendijk 8
8265 PD Kampen

%d bloggers liken dit: