Stichting Het 8ste Werk

Het 8ste Werk en eetcafé eeTze in IJsselmuiden zijn ontstaan vanuit onze persoonlijke overtuiging en idealen. Vanuit onze Christelijke overtuiging zien we het als onze taak om bij te dragen aan een leefbare stad of dorp voor iedereen. In het noaberschap zien we de Bijbelse uitgangspunten van de zorg voor elkaar, het doorgeven van de liefde en het bijdragen aan de gemeenschap terug. Samenleven is voor ons dan ook dat we volop aanwezig zijn in de gemeenschap en iedereen uit de rijkdom van de schepping laten delen.

We vertalen het volgen van Jezus als voorbeeld in onze manier van leven. Een raadslid van de gemeente Kampen noemde, na ons verhaal gehoord te hebben het: “diaconie 2.0”. We proberen het natuurlijk omzien naar elkaar weer als normaal terug te brengen en de geïndiceerde en geïnstitutionaliseerde zorg weer te zien als optie wanneer we het met elkaar niet meer redden.

We werken dan ook niet met doelgroepen: iedereen is de doelgroep. Iedereen kan delen en iedereen kan ontvangen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opzetten en het in stand houden van een
kleinschalige woonvoorziening en een werkbevorderend talenten-atelier
en -werkplaats, gebaseerd op de ‘noaberschap’-principes, waar samen
zorg wordt gedragen, samen wordt gedeeld en samen wordt geleefd,
zodat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen
leven, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen en kan uitbreiden tot maximaal 5 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Dick Pieter Poppe (1977): Voorzitter, Bewogen advocaat zonder oordeel. Hart voor mensen en sociaal betrokken. Bewogen advocaat zonder oordeel. Hart voor mensen en sociaal betrokken.

Gea Overweg (1965): Secretaris, Mede-initiatiefnemer met veel ervaring in noaberhulp en management bij diverse zorginstellingen. Wil zich inzetten voor een eerlijke verdeling van middelen in de samenleving. 

Patricia Klaus (1982): Penningmeester, “Ik ben een maatschappelijk betrokken, creatieve duizendpoot. Waar ik kan bestrijd ik onrecht en doe ik wat ik kan om mensen, die het hard nodig hebben, te helpen.”

Wat gaan we het komende jaar doen?

De volgende activiteiten hebben we voor 2020 in de planning staan:

  • Uitwerken van onze ideeën in plannen en uitvoering;
  • Voorbereiding van de bouw inclusief financiering en crowdfunding;
  • Volgens planning starten met de bouw van de appartementen;
  • Starten met het vrijwilligers en support team.

Zie voor verdere informatie ons beleidsplan 2020

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

De stichting zal volgens statuten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar haar financiële verantwoording publiceren. Dit is voor het eerst vòòr 1 juli 2020. Stichting

Het 8ste Werk kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen beloning, behalve onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De stichting heeft op dit moment geen medewerkers in dienst.

Jaarrekening 2019:

Post- of bezoekadres van de stichting

Stichting Het 8ste Werk, Zwartendijk 8, 8265 PD Kampen

%d bloggers liken dit: