Stichting Het 8ste Werk

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opzetten en het in stand houden van een
kleinschalige woonvoorziening en een werkbevorderend talenten-atelier
en -werkplaats, gebaseerd op de ‘noaberschap’-principes, waar samen
zorg wordt gedragen, samen wordt gedeeld en samen wordt geleefd,
zodat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen
leven, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen en kan uitbreiden tot maximaal 5 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Gea Overweg (1965): Voorzitter, mede-initiatiefnemer met veel ervaring in noaberhulp en management bij diverse zorginstellingen. Wil zich inzetten voor een eerlijke verdeling van middelen in de samenleving.

Patricia Klaus (1982): Secretaris, “Ik ben een maatschappelijk betrokken, creatieve duizendpoot. Waar ik kan bestrijd ik onrecht en doe ik wat ik kan om mensen, die het hard nodig hebben, te helpen.” 

Dick Pieter Poppe (1977): Penningmeester, Bewogen advocaat zonder oordeel. Hart voor mensen en sociaal betrokken.

Wat gaan we het komende jaar doen?

De volgende activiteiten hebben we voor 2020 in de planning staan:

  • Uitwerken van onze ideeën in plannen en uitvoering;
  • Voorbereiding van de bouw inclusief financiering en crowdfunding;
  • Volgens planning starten met de bouw van de appartementen;
  • Starten met het vrijwilligers en support team.

Zie voor verdere informatie ons beleidsplan 2020

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

De stichting zal volgens statuten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar haar financiële verantwoording publiceren. Dit is voor het eerst vòòr 1 juli 2020. Stichting

Het 8ste Werk kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen beloning, behalve onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De stichting heeft op dit moment geen medewerkers in dienst.

Post- of bezoekadres van de stichting

Stichting Het 8ste Werk, Zwartendijk 8, 8265 PD Kampen

%d bloggers liken dit: