Meedoen

Vanuit de beweging die Het 8 ste Werk wil zijn, dragen mensen bij in het onderhoud van gebouwen,
het erf en groen. De gezamenlijkheid maakt dat de ideeën en nieuwe initiatieven op het erf ook
samenop groeien. Zo zijn ook de klusdagen ontstaan. Het is gezellig, je draagt bij en je geeft je kennis
en ervaring (spelenderwijs) weer door aan anderen. Nu al hebben een tien-tal mensen zich wekelijk
verbonden op de vaste maandag als klusdag. Binnenkort zal er een tweede klusdag bijkomen omdat
steeds meer mensen de weg weten te vinden of meerdere uren op het erf willen werken.
We zagen in de afgelopen jaren bij eeTze dat een groot aantal mensen op zoek is naar een gezonde
afleiding, omdat het thuis zwaar is. Anderen willen bijdragen aan eeTze door hun talenten in te
zetten.
Het 8 ste Werk heeft een open instroom voor iedereen. Het is een plek waar iedereen uitgenodigd
wordt om aan de slag te gaan. Hierdoor leert een Syrische vrouw, met haar zoontje, de Nederlandse
taal en cultuur, heeft iemand die eenzaam is de mogelijkheid om een gezellige en nuttige dag te
hebben, heeft iemand die graag iets voor de wereld wil doen een afgebakende plek om hier invulling
aan te geven en hebben we gesprekken met kwetsbare mensen over hoe we hen kunnen stimuleren
naar werk of uit een schuldensituatie kunnen komen. Het is een plek waar organisaties zoals de
Gemeente Kampen, Vrijwilligerscentrale en andere (hulpverlenende) instanties mensen naar kunnen
doorverwijzen.


Gezocht:

We zoeken nog iemand die tijd kennis en mogelijkheden heeft om voor en met Het 8ste Werk de
website te onderhouden en up te daten.

%d bloggers liken dit: