Mee wonen

De 8 appartementen (6 appartementen zijn 1 –persoons en 2 appartementen zijn voor ouder(s) met
kinderen) zijn bedoeld voor mensen die bijkomen van een burn-out, midden in een (vecht)scheiding
zitten, of baan en huis zijn kwijtgeraakt. Ook 18-jarigen die de overgang moeten maken naar
zelfstandig wonen horen tot de doelgroep. Een andere categorie zijn 1-ouder gezinnen, waarvan de
ouder het niet kan opbrengen om elke dag alleen de zorg voor kind(eren) en zichzelf te dragen.
Twee van de 8 appartementen zullen beschikbaar zijn voor langdurig mee-wonen. Deze bewoners
vormen als ‘kernbewoners’ de steunpilaren binnen het woonconcept.
Voorwaarde om te wonen in één van de 8 appartementen is dat de bewoners in principe geen
zorgindicatie hebben, maar wel tot een risicogroep behoren om in duurbetaalde zorg terecht te
komen. Voorwaarde is ook dat bewoners participeren in het samenwonen en zich willen inzetten
voor een beter ecologische manier van leven.

%d bloggers liken dit: