Het 8ste Werk


Springplank naar betere tijden

Het 8ste Werk is een antwoord op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij we als burgers inzien
dat we niet voor alles naar de overheid kunnen kijken en we de participatie samenleving zelf kunnen
invullen en weer waarderen. Afgelopen jaren hebben we met dank aan eeTze ontdekt dat er
groeperingen zijn die zo moeten overleven of zich zo isoleren dat zij (soms tijdelijk) mensen nodig
hebben die de noden en misstanden voor deze groepen kunnen verwoorden liefst in samenwerking
met ervaringsdeskundigen.

Hoe is het allemaal begonnen?

In September 2014 zijn Jaap Boersma en Gea Overweg, begonnen met hun initiatief eeTze. Dit initiatief is ontstaan vanuit hun innerlijke dilemma, nl: we willen ons verbinden met de buurt en er voor de ander zijn, maar we hebben zo weinig tijd. ‘Tijd hebben voor de buurt’ was de belangrijkste reden om eeTze op te zetten. Zij hebben tijd gemaakt door minder te werken. en terug te gaan naar 1 inkomen. Ze nemen nu genoegen met minder inkomen, maar kunnen er meer zijn, in en voor de buurt.
“In de eerste 4,5 jaar van eeTze hebben we gezien hoe de levens van veel mensen, om allerlei uiteenlopende redenen, uit balans raken. We hebben mogen ervaren hoe fijn het is om dan een plek te hebben waar je naar toe kan gaan en waar je gewoon jezelf mag zijn, mag merken dat je er weer toe doet en dat je bijdraagt aan de samenleving. Ook hebben we mogen zien dat het belangrijk kan zijn dat je in een veilige setting weer andere mensen mag leren kennen.”
Op basis van die ervaring is Het 8 ste Werk gestart.

De nieuwe beweging: Het 8ste Werk

Van twee personen, is het een beweging van velen geworden. Allemaal mensen die geloven in inclusief leven; iedereen doet ertoe. Maar ook er simpelweg zijn, de tijd en rust nemen

In het samenleven willen we terug naar het “noaberschap”. Een oase om te zijn, om te ontmoeten,
om te werken en om te wonen. Waar we het erf openstellen voor en delen met de Kamper burger.
Een aantal aspecten zijn daarin voor ons erg belangrijk nl:
o Inclusief leven: Ieder mens doet ertoe. weg bij het stigmatiseren
o Leven vanuit rust: Present zijn: tijd nemen/hebben voor de ander.
o Duurzaamheid: Dicht bij de natuur, energieverbruik, voedselketen, circulair.
o Genoeg is genoeg: Welzijn i.p.v. ‘groei’, terugdringen van de footprint.
Door deze visie, als beweging Het 8 ste Werk, zichtbaar uit te leven hopen we andere mensen te
inspireren.

Waar we voor gaan

Het 8 ste Werk is een plek waar we als samenleving elkaar kunnen ontmoeten en versterken, waar
iedereen toegang tot heeft en iedereen aan kan bijdragen.
Het 8 ste Werk is een plek waar mensen tot rust kunnen komen, gezien en gerespecteerd worden om
wie ze zijn. Een plek van herstel.

Dit willen we concrete invulling geven door Verbinding & Verhuur.

 1. Verbinding staat voor het faciliteren van de activiteiten op het erf die de doelstelling van de
  stichting nadrukkelijk verwezenlijken. De activiteiten die voortkomen vanuit het verbinden zal door
  de burgers zelf ingebracht worden. De Oase van rust zal zijn eigen aantrekkingskracht, mogen zijn
  zonder dat er iets van jou verwacht wordt. Dit maakt dat Het 8ste Werk, door haar verbinding, een
  beweging van de Kamper burger wordt.
 2. Verhuur staat voor verhuur van appartementen, flex-werkplekken, bijeenkomsten en
  recreatieve overnachtingen. Het aanbieden en verhuren van appartementen voor mensen die
  dreigen dakloos te worden, ervaren wij als basisrecht. Zodra er een dak boven je hoofd is ontstaat er ruimte voor herstel (veelal op eigen kracht). Dit voorkomt forse terugval in financien, in zelfvertrouwen en -respect, en jezelf terugtrekken in een isolement.De andere verhuur componenten maken dat zowel voor ondernemers als voor recreanten er plek is op het erf om op eigen wijze deel te nemen aan Het 8ste Werk concept waardoor een breed spectrum aan mensen ontstaat.

Hoe wordt de missie in praktijk gebracht?

o Dit doen we door ruimte, tijd en een veilige omgeving te bieden aan mensen die dat (tijdens
deze periode van hun leven) nodig hebben. Met als doel dat mensen zich (weer) gezien voelen en
zelfstandig verder kunnen leven. Mensen mogen gebruik maken van alle faciliteiten die op het erf
aanwezig zijn en van het netwerk dat Het 8ste werk biedt.
o Door preventieve inzet hopen we te voorkomen dat inzet van dure zorg noodzakelijk wordt.
Het 8ste Werk werkt niet met zorgindicaties. Daardoor is ook niet beperkt door allerlei bureaucratie
en kan dus iedereen vrij ontvangen.
o Het 8ste werk focust op duurzaam leven. Dit willen we tot uiting brengen door onze manier
van bouwen, waterbesparing en energieoplossingen. Ook voor buurtbewoners en andere
geïnteresseerden wil het 8ste werk toegankelijk zijn.
o Ontmoeting van burger en natuur (stad en platteland) is daarnaast belangrijk voor het 8ste
werk. Bewoners en burgers ontdekken spelenderwijs waar eten vandaan komt, leren een stuk rust
herkennen en kunnen ‘knuffelen’ met dieren zoals schapen, geiten en kippen.

Wat is innovatief?

Deze activiteiten zijn al tot stand gekomen of komen tot stand vanuit spontane vraag en invulling
door Kampenaren. Het is nadrukkelijk geen dagbesteding en dus geen indicaties met vergoedingen.
Het is vraag gestuurd. Er moet dus een groep Kampenaren eigenaar zijn van de activiteit.

%d bloggers liken dit: