Het 8ste Werk

2.1 Visie
In het samenleven willen we terug naar het “noaberschap”. Een aantal aspecten zijn daarin voor ons erg belangrijk nl:

  • Inclusief leven: Ieder mens doet ertoe.
  • Leven vanuit rust: Present zijn: tijd nemen/hebben voor de ander.
  • Duurzaamheid: Dicht bij de natuur, energieverbruik, voedselketen, circulair.
  • Genoeg is genoeg: Welzijn i.p.v. ‘groei’, terugdringen van de footprint.

Het erf willen we letterlijk delen met en openstellen voor anderen.

Door deze visie zichtbaar uit te leven hopen we dat deze manier van samenleven andere mensen inspireert. We zullen ons werk en de resultaten daarvan dan ook actief gaan delen met de mensen om ons heen.

 

2.2 Missie 
We bieden 8 zelfstandige woonunits aan waar mensen max tot 1,5 jaar kunnen wonen. In deze kleinschalige leefgemeenschap staat noaberhulp centraal. Bewoners hebben in principe geen zorgindicatie, maar geven zelf aan dat ze veilige woonomgeving nodig hebben om tijdelijk hun zaken weer op orde te krijgen. Dit is de risicogroep die als ze niet in een veilige woonsetting tijdelijk wonen (terug) vallen op geïndiceerde hulp. Door deze preventieve inzet hopen we te voorkomen dat inzet van dure zorg noodzakelijk wordt.

Dit doen we door ruimte, tijd en een veilige omgeving te bieden aan mensen die dat (tijdens deze periode van hun leven) nodig hebben. Met als doel dat mensen zich (weer) gezien voelen en zelfstandig verder kunnen leven. Mensen mogen gebruik maken van alle faciliteiten die op het erf aanwezig zijn en van het netwerk dat eeTze en 8ste werk biedt.

Het 8ste werk focust op duurzaam leven. Dit willen we tot uiting brengen door onze manier van bouwen, waterbesparing en energieoplossingen. Ook voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden wil het 8ste werk toegankelijk zijn.

Ontmoeting van burger en natuur (stad en platteland) is daarnaast belangrijk voor het 8ste werk. Bewoners en burgers ontdekken spelenderwijs waar eten vandaan komt, leren een stuk rust herkennen en kunnen ‘knuffelen’ met dieren zoals schapen, geiten en kippen.