Het 8ste Werk

Mee-doen

In de werkplaats/ het atelier en op het erf bieden we ruimte aan mensen die graag willen komen helpen.

We zagen in de afgelopen jaren bij eeTze dat een groot aantal mensen op zoek is naar een gezonde afleiding, omdat het thuis zo zwaar is. Anderen willen bijdragen aan eeTze door hun talenten in te zetten. Een veel genoemde reden om te komen is ook dat dit de dag is waarop ze op een bepaalde tijd het bed uit moeten en dat het ritme geeft in hun leven. Problemen waar deze mensen zoal tegenaan lopen is de angst voor verlies van hun uitkering bij het doen van vrijwilligerswerk en gebrek aan geschikt vervoer om te komen.

Vanuit de bottom-up vraag vanuit de eeTze doelgroep willen we mensen helpen bij het vinden van een  dagbesteding die bijdraagt aan de opbouw van een gezond dagritme, waarbij je je eigen talenten kan inzetten, zowel binnen in de werkplaats, als buiten in de tuin. Hierdoor doe je positieve ervaringen op die eraan kunnen bijdragen dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Omdat het een holistische aanpak is, kunnen de mensen die gebruik maken van de werkplaats/het atelier ook gebruik maken van het samen eten en alle andere activiteiten die Het 8ste werk faciliteert.

Het 8ste werk heeft een open instroom voor iedereen. Het is een plek waar iedereen uitgenodigd wordt om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dit biedt ruimte om werkervaring op te doen maar ook om de dag op een waardevolle wijze in te vullen. Bij eeTze doen we dit nu al door de kookmiddag op donderdag in te richten: waar de kokers mee koken met iedereen die zich aanbiedt om mee te draaien. Hierdoor leert een Syrische vrouw, met haar zoontje, de Nederlandse taal en cultuur, heeft iemand die eenzaam is de mogelijkheid om een gezellige en nuttige dag te hebben, heeft iemand die graag iets voor de wereld wil doen een afgebakende plek om hier invulling aan te geven en hebben we gesprekken met kwetsbare mensen over hoe we hen kunnen stimuleren naar werk of uit een schuldensituatie kunnen komen.

We werken zonder indicaties en bijkomende financiële vergoedingen. Het is in termen van het sociaal domein een algemene voorziening voor sociale activering.We werken vanuit gelijkwaardigheid, niet stigmatiserend maar normaliserend.Het is een plek waar organisaties zoals de Gemeente Kampen, Vrijwilligerscentrale en andere (hulpverlenende) instanties mensen naar kunnen doorverwijzen.

 

[